טיפוסים ירושלמיים

זיגי ומכשושה בעלי מקצוע טנג'ךה פיילה : מנקה גיגיות . מנג'ז : מנפץ נ ? זרונים . בשיטי - מוכר פחם , ובהרחבה : פרחח . תכונות זיגי : ברנש מרובע וצייתן . מדלאל : מפונק . עמיקו : גבר רכרוכי . פג ^' ן : אכלן כפייתי . פסאי : מפסידן . ולד בילאד יליד העיר העתיקה . נוואר הצוענים הערבים של העיר העתיקה , ובהשאלה : חסרי בית . עצפור קבצן חסר בית . כערבית : ציפור . גאלח נזיר או כומר , על שום ראשו המגולח . אינדיאני ערבי , בפי שוטרים ירושלמים . אלגנטים עבריינים בעלי הופעה מהודרת . שם נרדף : חתנים : "מתלבשים כמו חתנים ומרביצים כמו משוגעים . " גינדאור עבריין מוחצן , וגם טיפש . בעקבות גנאווי , מרוקאית : בן למעמד נמוך שמקורו בשבט הגנאווים . אמריקאים סטודנטים יהודים מארצות הברית , בעיקר תלמידי ישיבה . זברות חסידי ישיבת "תולדות אהרון , " על פי בגדיהם המפוספסים . אבו- ללה שד דמיוני שנועד להפחיד ילדים . מערבית : אבו לילה ( אבי הלילה . ( אומץ כשם אתר למעשני נרגילות . מכשושה כינוי למכשפה דמיונית שהועתק למין האנושי ביחס לנשים כעורות ומרושעות . חוש מנטוש האפוטרופוס על נכסי הנפקדים , בעקבות הכינוי שניתן לנכסי נפקד...  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ