המחזרים

עולם החיזור רגיש מאוד לשינויים תרבותיים וחברתיים . חברה המעודדת נישואיו ובניית משפחה בגיל צעיר יוצרת עולם חיזור מעשי ; תקופת החיזור מוגדרת ובדרך כלל פועלת על פי כללים ודגמים קבועים . בחברה פתוחה , שמתערער כה מוסד המשפחה , החיזור נפרש על פני שנים רבות וגם הכללים והיעדים שלו אינם תמיד ברורים . עם זאת , דווקא בחברות שמרניות נוצרת סביב החיזור הילה רומנטית , ובחיפוש הלא ממומש והכבול בכבלים נורמטיביים אחרי בת זוג נטענת עוצמה ארוטית רבה . כל כמה עשורים מתחלפת התפאורה הלשונית , ומספרת את סיפור החיזור בדרכה . תחום החיזור מוצג אם כן בעמודים אלה בדרך של אופציות לשוניות , המייצגות תקופות שונות וגישות שונות לחיזור . במקרה הישראלי ניתן לשרטט מעברים מהירים יחסית מדרכי חיזור שמרניות לדרכי חיזור פתוחות , אך החיזור הפתוח אינו בהכרח מהנה יותר או ארוטי יותר . רוב תרבויות החיזור מיוצגות , כאמור , בשפה מעשית . המפגש המיני לעצמו מאבד את הקסם ומפנה את מקומו למטרות המפגש : קשר מיני או מציאת בן זוג לטווח ארוך או לנישואין . אם לדון על פי השפה , דוברי העברית הישראלית , כדברי נתן אלתרמן , בורחים מרומנטיקה "כמו מאש...  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ