חיי הכלא

חבשה בצבע שלטונות הנהלת הכלא . יושב כלוא . ח 5 שה ישיבה בבית הסוהר . חבשה בצבע א . ישיבה בכלא לזמן רב . ב . ישיבה בכלא של אדם חף מפשע . מעבד אסיר השפוט למאסר עולם . לול צינוק . מחבוש עונש משמעתי לאסיר שסרח . בנק חופשות הקצאה מתוכננת של סך החופשות השנתיות לאסיר . גיחה יציאה של אסיר בחשאי מהכלא לכמה שעות , בעיקר בשעות הלילה , לצורך רכישת סמים או תינוי אהבים מבלי שהסוהרים יבחינו בכך . ביקור בית הוצאת אסיר לחופשה . אלף אסיר שאינו רשאי לצאת לחופשות . בית אחד אסיר היכול לצאת לחופשות באישור המשטרה .  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ