הווי העבריינים

חרב או דרב דווארה חוסר מעש . ערבית . דיוור הסתובב בחוסר מעש . דרלה סיבוב בעיר . ערבית . החלקה שוחד . חמארה מקומות מפגש של עבריינים . ערכית . זולה מקום מסתור לסמים , סחורות ונשק . חרב או דרב מהומה גדולה , קרב כנופיות . ערבית . ייפול המומנט יגיע הרגע הנכון . שיחק אותה גנגסטר הפגין כוח יתר , עשה מעשה נועז . יש לי פנים אתו אנחנו מגיעים לעמק השווה . קנס אותו הביא מישהו לשלם בעקבות בוררות . עשו לו מרפסת העלילו עליו . שיחק לו פארט"ה הפליל אותו . גם : תפר לו חליפה . עשו עליו סרט הקליטו וצילמו אותו . הביאו לו את האס הפילו עבריין . עשה אתו פנים התעמת אתו כרי לדעת את האמת . עשה אותו צבע בייש אותו .  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ