שומרים וגנבים

בספרות הבלשנית מוגדר הסלנג כשפה שמקורה בעולם הפשע , ויש אפילו טענה שהמילה סלנג נגזרה מהביטוי THIEVES LANGUAGE התפיסה הזו תאמה את היחס לסלנג כדיבור נחות , וכן כשפה שיש בה יסודות של שפת סתרים . ככל שהתרחב הסלנג ומילא תפקידים נוספים , נותרה שפת הפושעים שפה ייחודית , סגורה , והיא אמורה לענות גם על הצורך של קהיליית הפשע לדבר בינה לבין עצמה בקודים שאינם מוכרים לחברה הכללית . כך , למשל , הוציאה משטרת ישראל מילון פנימי של שפת עבריינים , אך הגבילה את תפוצתו כדי לא לגרום לעבריינים להחליף מילות קוד שנחשפו במילון בחדשות . שפת הפשע הישראלית תועדה בכמה מסמכים , כמו מילון שוטרים וגנבים של רועי ושפירא , שפה אסורה של תומר עינת , וכן המילון הנזכר לעיל . בפרק זה מוטמעים גם ביטויים לא מעטים שנמסרו למחבר בפגישות עם אסירים בכלא באר שבע . המאפיין הבולט ביותר בשפה זו היא נוכחות השפה הערבית במילים ובביטויים רבים . כך ביטויים מהווי עולם הפשע כמו דורי דורי וחמארה , חבשה לישיבה בכלא וזינזאנה למכונית האסירים . בביטויים לא מעטים ניכרות מטאפורות או אסוציאציות תרבותיות כגון כיפה אדומה למארב מתוכנן , או פיקאסו לחתכי פ...  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ