הגולשים

האינטרנט פרץ לעולם המודרני , במעבר האלף , במהירות ובעוצמה שלא נודעה במהפכות טכנולוגיות ותקשורתיות קודמות . תוך מספר שנים מועט הפך העולם כולו למערכת ארוגה ומסועפת של קשרים טלפוניים ואלחוטיים ההופכים על מסך המחשב לדרך חדשה ומסעירה של העברת מידע , יצירת קשר כיךאישי וכלל עולמי בעת ובעונה אחת . האינטרנט שבר כמה וכמה פרות קדושות . נפרצה לחלוטין החומה , שהחלה להיסדק ככר קודם לכן , כין השפה הכתובה המבטאת את האידיאל הלשוני , או לפחות את הנורמות הלשוניות המקובלות , לבין שפת הדיבור המתמרדת בה או משחיתה אותה , הכול בעיני המתבונן . האינטרנט פרץ גם את ההבחנה הקלאסית בין תקשורת בין אישית לתקשורת המונים . נוצר אמצעי תקשורת חדש המשמש בעת ובעונה אחת גם את התחום האישי וגם את התחום הציבורי , ללא חציצה ביניהם . יומני הרשת ( הבלונים ) והעיתונות המקוונת ממחישים זאת . ההתפתחות הטכנולוגית החדשה יוצרת תרבות שיח חדשה , בעלת לשון שונה , שיש לה השלכות מרחיקות לכת על התרבות הגלובלית . ראשוני הגולשים , ההאקרים , עיצבו את הבסיס לאס . אם . אסית שצמחה בתרבות המשיקה , התרבות הסלולרית , וכך החלה לצמוח שפה שבסיסה באנגלית ...  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ