טיפוסי תלמידים בישיבה

עושה שטייגן שיעור גימלניק תלמיד השנה השלישית בישיבה . תיכוניסט תלמיד שהגיע לישיבה הליטאית לאחר שסיים ישיבה תיכונית ונחשב "מודרני . " ישיבה בוחר אברך . יידיש . אלטה בוחר אדם בוגר שנשאר ללמוד בישיבה . יידיש : בחור זקן . מכיניסט תלמיד מכינה . אברך כולל תלמיד ישיבה נשוי . עדיין בלימוד אברך שעדיין לא יצא לעולם המעשה . השפיץ של הישיבה הטוב ביותר , גאוות הישיבה . עושה שטייק תלמיד ישיבה שקדן ורציני הרואה את עתידו בלימוד תורה . יידיש : שטייגען ( טיפוס . ( חצי עילוי מוכשר , אך חסר ריכוז והתמדה . יושב ולומד תלמיד ישיבה ליטאי שקדן . יידיש : זיצט און לערנט . ישיבישר תלמיד ישיבה למדן . יידיש . בעל כישרון תלמיד ישיבה מבריק ומהיר תפיסה . מתמיד תלמיד המשקיע שעות רבות ורצופות בלימוד . עויבד תלמיד סגפן . הגייה אשכנזית של עובד ( השם . ( מבקש רוצה מאוד לקיים מצוות .  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ