משפטי מפתח

יש דרג ויש זרג או צל"ש או טר"ש מעשה של הסתכנות מלאה , העשוי להביא תהילה או קלון . אנגלית : . MAKE OR BREAK איפה זה חונה ? איך העניין מתקדם , ? נהוג בישיבות מטה . אכלו לי , שתו לי סדרת תלונות ותירוצים מופרכים . אכלנו מאותו מסטינג יש לנו עבר משותף . גם : אכלנו מאותו מסטינג , רצנו יחד על הגבעות וישנו באותו . 'הפאוץ אנחנו כאן בניאונים ביטוי של אנשי מטה ולפיו אנשי השטח מיטיבים להכיר את מפת הקרב . הגר משה היית מת / ה , במסגרת שיטת יצירת מילים על פי ראשי תיבות המסווים את הביטוי המקורי . על פי נוהל הדיבור ברדיו ( נדב"ח . ההיגיון נעצר בשין גימל הסבר למצבים שונים . גם : ההיגיון השתחרר , הצדק עוד לא התגייס והטמטום חתם קבע . יחס גורר יחס , ולהפך משפט אהוב על מפקדים . יש דלג ויש זרג לקצינים תנאים טובים יותר מאשר לחיילים הפשוטים . לא גדלתי בשק"ם הייתי חייל קרבי . .-גם לא גדלתי ברבנות הצבאית . לכל שבת יש מוצאי שבת תגובת מפקד על פעולה הנעשית בשבת ומחייבת ענישה . מה שלא הורג מחשל תמצית הגבריות הצה '' לית . נשבר הזאב נשבר הזין , בלשון נדב " ר ( ראו הגר משה . ( עם הגבות לחול המצב קשה . פיתוח של על הפנים ...  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ