אווירה והווי

לניילן שע " ש אווירה הבעת הזדהות עם עלייה בדרגה או אירוע חגיגי . למשל : אווירת נג " דים . באסק הלך רוח של סיום . ראשי תיבות : באווירת סוף קורס . בדיסטאנס תוך שמירה על מרחק היררכי . שבר דיסטאנס התנהג לא על פי כללי ההיררכיה . הנפצה א . שמועה , בדרך כלל מופרכת , המתפשטת במהירות . ב . יוזמה ומוטיבציה גבוהה , ממי שלא נדרש לכך . רב סרן שמועתי גל שמועות . זולא הלך רוח בטלני ונינוח . המקור כנראה ערבי . מדרש ראשי תיבות : זיונים ולא אימונים . עפיצות עייפות במהלך הפעילות הצבאית . ראשי תיבות : עייפות צבאית . פועל : התעפץ . שם תואר : עפוץ . אפיפות עייפות לאחר חופשה סוערת . גם : אפף . שם תואר : אפוף . לניילן שץש לישון שינה עמוקה . שע " ש , ראשי תיבות : שעות שינה . להסתמם לישון , מקובל כחיל התותחנים . להתבושש להתבטל , מקובל בחיל הים , בעקבות בוש , בושניק . בשאר החילות : לנצנץ . לתפור מישהו לפגוע בחייל ביחידה עקב איחור לתורנות או ביצוע לקוי של משימה . ריח של אמא תחושה ביתית , בעיקר בעקבות מצרכים הנשלחים מהבית . החריש אכל מטעמים ביתיים בלי לשתף את חבריו , מעשה הנחשב חטא ומחייב אפילו שמיכה . השלים ציוד ...  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ