סונול ופזגז

הדרגות בצבא זכו למגוון כינויים ודימויים חזותיים . חרבות הם כינוי לדרגות קצין של אלוף ומעלה . פלאפלים , קצינים בכירים , מרבי סרנים עד אלופי משנה . דרגות הקצונה הנמוכות , מסג " מ עד סרן הם ארונות . סונול הוא תג חטיבת הנח " ל , על פי צורתו המזכירה את סמל חברת הדלק . סיטרואן הוא כינוי לבעל דרגת נגד , בעקבות סימן דרגה שנתפר על שרוולי הנגדים המזכיר את סמל חברת המכוניות . סרדינים הם סימון דרגות מלבני התפור בבד , אופייני למדי סמ " ר , שבו שלושה פסים מבד ועליהם פלאפל ממתכת ואילו פזגז הוא אות השירות המבצעי , על פי צורת האות המזכירה סמל של חכרת הגז .  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ