זמן שירות

אפרוחים ועציצים צעיר חייל שהתגייס לאחרונה . ובהקצנה י צעיר מת , חייל חדש ביותר . צעירות נ ? כלול כללי ההתנהגות , המשימות והעונשים החלים על חיילים חדשים . בשר טרי חייל חדש . מאנגלית : : rrxiyi FRESH MEAT לחמה טךיה . נקרא גם פיקוטון . פקצה חיילת חדשה המשרתת במשרד . ראשי תיבות : פקידה צעירה . התרחב לאזרחות במשמעות לא מחמיאה . צ'ונג חייל חדש , אולי בהתייחסות לעובדים הזרים הסינים , רמז למעמדו הנמוך של החייל . מדרש ראשי תיבות : צעיר ונוטף גרבר . צ'ונגימון חייל חדש , .-מיזוג צ ' ונג + פונגימון , אבקה צה"לית נגד פטריות ברגליים . צלחד כינוי גנאי לחייל חרש . ראשי תיבות : צעיר לח ודביק ; גם : צלד , צפלד : צעיר פעור , לח ודביק . ריח של בקוס חיילים שזה עתה התגייסו . גם : ריח של אקליפטוסים , על שום האקליפטוסים שבבקו " ם . שוקיסט חייל חדש המתקשה להסתגל , ונראה שרוי בהלם . על פי שוק . הלמוט חייל חדש ומבולבל . הלם בקומ בלבול וחוסר התמצאות של חיילים מיד לאחר הגיוס . פיליפץ חייל חדש שמוטלות עליו משימות נחותות . מקובל בגבעתי . בזזזז זמזום ארוך שנועד להשפיל חיילים חדשים . הנוהג החל כשנות השבעים לחיילים שמס...  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ