מדרשי שמות

שמונה מאלת טיפשים שריון שבת ראשונה יוצאים והשאר נשארים . קריה קמתי , ראיתי , יאללה הביתה . נח " ל נתקלתם ! חכו לגולני ( על פי חיילי גולני . ( מג"ב נ ? יגנ ? ר בית ספר ? 800 טיפשים כינוי לחיילי גדוד הצנחנים . 890 גולני גוף ונשמה למען נצח ישראל ( נכתב בשירותים ציבוריים בעפולה . ( יחידה 101 מאה יורים , אחד פוגע . נאמר על יחידות שונות . קמבץ רשמית : קצין מבצעים , מדרש ראשי תיבות : קם בצהריים . סמבס רשמית : סגן מפקד בסיס , מדרש ראשי תיבות : סתם מסתובב בבסיס . מם פא רשמית : מפקד פלוגה . מדרש ראשי תיבות : מאדר פאקר . מכט מכוער חטיבתי . מתייחס למח " ט , מפקד חטיבה . | מרעל עד בזנ " | ט על מקור הביטוי הנפוץ מורעל קיימות גרסאות שונות . מקורו ברעל , רצון עז להצטיין ולהצליח , והוא אינו מתייחס רק לחיילים קרביים . הגרסה המקובלת והסבירה היא שמקורו בראשי התיבות רה"ל , רוח הלחימה . הדמיון למילה רעל פיתח פרשנויות שונות . האחת מציגה את הרצון לשרת ולהצטיין כרעל צבאי , או על פי האמרה 'אם היה לנו רה"ל היינו שותים אותו . ' פרשנות מאוחרת אחרת קושרת את מורעל למוראל , מילה התואמת במידה רבה את ההוראה המקורית של ...  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ