דרגות ותפקידים

חצאית בריסטול לקודקוד קודקוד עולם רמטכ " ל . גם : קודקוד עליון . קודקוד מפקד . משפת הקשר . קודקודון קצין זוטר . אוגדונר מפקד אוגדה . אלוף משגה כינוי למי שזכה לדרגה גבוהה ללא הצדקה . עזיתים קצינים בכירים , כינוי שהתיישן . בעקבות ספרי הרמטכ " ל לשעבר מוטה גור על עזית , הכלבה הצנחנית . לתפוס חפק לקבל תפקיד פיקודי . חפ"ק , ראשי תיבות : חבורת פיקוד קדמית . ברזלים דרגות קצונה , בעקבות דרגות המתכת של הקצינים . שם תואר לקצין : ברזלן . אולר קצין אג " ם . מברג קצין מבצעים , קצין מבצעים זוטר : מברגוז . בעקבות שפת הקשר . קוסם קצין בריאות הנפש . סגמת נוהג של קצין חדש להטיל שררה מוגזמת . בעקבות סג " מ : סגן משנה . סמך משנה לקצין כלשהו . האות ס ' מסמנת סגן בהגדרת תפקידים בצה " ל . סמג " ד : סגן מפקד גדוד , סמ " פ : סגן מפקד פלוגה , וכו י . קמרשהלורה קצין חסר תפקיד . ראשי תיבות על פי הסרט גבעת רולפון : "קצין מטבח ראשי שנותן הוראות ובא רק לטעום . " חפש חייל שאינו מפקד : ראשי תיבות : חייל פשוט . גם : חפשניק . גפרור חייל פשוט , על פי שפת הקשר . תירס חייל ללא תפקיד . דרגת אומץ טוראי ראשון , דרגה שבוטלה . ...  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ