פקודות ותקנים

גלצח במסדר דמעות בהקשב בעמידה מתוחה ודמומה , על פי פקודת "הקשב . " ! הקשב שקט : פקודת הקשב ללא תשובת החיילים . כנוס ! קריאה להתקבצות . שק ! סיום פקודה המתייחסת להצגת נשק במסדר . קיצור של "נשק . " ודא ביצוע דאג שהמשימה תושלם . בדום בעמידה מתוחה . בטול פקודת ענישה המורה להניף את הנשק בשתי ידיים באוויר . גם : אכבר טול ( ערבית . ( עבודות רס"ר עבודות שירות במחנה . בסיסית עבודה במחנה . קיצור של עבודה בסיסית . נקרא גם נוהל מטאטא . מ פיקה גירוף הגינות בשטח המחנה . שמנש טיפול בנשק . ראשי תיבות : שימון נשק . תנתר חניך תורן . ראשי תיבות . חית מסדר . על פי צורת סידור החיילים במסדר . פועל נגזר : סידר חית ( ארגן מסדר . ( מסדר אמריקאי מסדר מתיש , שבו מוציאים את כל המיטות מחוץ למאהל . מסדר דמעות מסדר סיום טירונות , שבו משובצים החיילים ליחידות שונות . מסדר טילים מסדר שבו מודיעים מי הודח מהקורס . מסדר מימייה מסדר שתייה יזומה במהלך מסע או פעילות . מסדר פאקים מסדר תלונות מפקדים . גלצח הכנה למסדר . ראשי תיבות : גילוח צחצוח ; גם : גלחץ . בית , גימל , דלת בית : אישור למנוחה בבסיס . גימל : אישור יומי לחופשת מ...  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ