אימונים ופעילות מבצעית

פתח זיגים בשחור הקפצה קריאה למשימה בהתראה קצרה . ירד לשטח יצא למקום שבו מתקיימת פעילות מבצעית . עלה לפיקוד יצא למפגש פיקודי . דילוג א . צורת התקדמות מבצעית . ב . העברת מפקדה ממקום למקום : "תדלג את החפ " ק שלך . " ג . העברת חפצים : "תדלג לי את הלחם . " ברטוב , על רטוב א . אימון בתחמושת חיה . ב . במציאות , בעולם הממשי : "ברטוב זה נראה אחרת לגמרי . " ג . ללא פתיחות והקדמות : "נתחיל ישר על רטוב " ( בדיוני מטה . ( ביבש ללא תחמושת חיה : "ביבש הוא היה פוגע תמיד . " גם : על יבש . בלתם בלתי מתוכנן . מתייחס לכל מצב בלתי צפוי בשגרת הצבא או בפעילות מבצעית , התרחב לאזרחות . כולם נגד כולם אימון מורכב והמוני . ראשי תיבות : כנ " כ . אחד על אחד סחיבת חייל על גב חייל אחר . אנגלית : . ONE-ON-ONE ג'בל גבעה לטיפוס במהלך אימונים . רבים : ג'בלאות . ערבית . פסטן נע בשטח הררי , בדרך כלל תוך כדי טעויות וקשיי ניווט . נגזר מפיסטין , גבעה נידחת ללא סימני היכר . שחור כביש : "תתחיל לנוע על השחור . " משפת הקשר . לבנה דרך עפר כבושה . משפת הקשר . פתח זיגים נכנס בזהירות לתחום לא מוכר . תפר א . ניווט בקו ישר בלי קשר לתנא...  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ