מפתח המבנים

[ לוח = לוח ; = 'תש תשריט = 72 ; עמוד [ 72 אגרה ( הודו ) טאג' מאהאל , 93 , 91 , 84 ל' 17 אגריגנטו ( איטליה ) מקדש זיווס 90 ( תש' לא ) אדפו מקדש מצרי ( תש' לד ) אוכספורד ספריית ראדקליף 132 איווריאה ( איטליה ) קאתידראלה 45 אלי ( אנגליה ) קאתידראלה 53 אמיץ ( צרפת ) קאתידראלה , 102 , 96 , 78 , 52 ל' 10 אתונה פארתינון , 141 , 100 , 95—93 , 36 , 35 ל' 5 מצבת ליסיקראטס 84 בארצילונה ביתן בתערוכה , 94 , 93 , 91 , 71 70 , 100 ( תש' כז , ( ל' 15 בווה ( צרפת ) קאתידראלה 78 3 ורז ' ( צרפת ) קאתידראלה 52  אל הספר
מוסד ביאליק