דרך־הפירוש החללית

רשימת דרכי הפירוש , האינטרפריטאציות , האדריכליות שניתנה למעלה מוכיחה כי הן מתחלקות לשלושה סוגים גדולים : ( א ) דרכי פירוש לפי התוכן , המוסבות על תוכנה של היצירה האדריכלית ! ( ב ) דרכי פירוש פיסיופסיכולוגיות , ( ג ) דרכי פירוש צורניות , המוסבות על צורתה של היצירה הארדיכלית . על פי רוב מקבלים ההיסטוריונים , כמיתודה עיקרית , אחת משלוש דרכי הפירוש האלה ; אבל למעשה נמצא בכתביהם הערות רבות , המורות על שימוש גם בשתי המיתודות האחרות . קשה למצוא היסטוריה אדריכלית , שדרכה לדרוש ולפרש את יצירות הארדיכלות במידה הראשונה או השלישית בלבד . תורת הנראות הטהורה עדיין שמור לה תפקיד חשוב בתולדות הארדיכלות , שהמגמות הפוזיטיביםטיות גברו בה במשך דורות רבים . מובן מאליו , ליקוייה—שבשדה הציור כבר נחשפו בידי המבקרים הטובים ביותר—עלולים להתגלות גם בשדה הארדיכלות . קווים , שטחים , צללים ואור , מאסות וערכים ציוריים , שקעים אטמוספיריים , מקומות מוצקים ומקומות ריקים , וכל שאר הבחינות הדקיקות שאפשר להבחין בסמלים הראייתיים אם— , כי נודעה להם תועלת פרופידבטית עצומה לגבי שיחרור הביקורת מן הדעות הקדומות המסורתיות אין— , ...  אל הספר
מוסד ביאליק