תשריט ל"ד. עקרון קנה־המידה באדריכלות. — משמאל : חתך של המקדשים המצריים של פילה ואדפו (לפי פ1נד‭.(‬ מימין: תיאור עקרונו של טריסטאן ^דוורד של קנה־המידה האנושי וקנה־המידה המ1נ1מנטאלי־מסחרי