תק!ריט ל"ג. תורת בראגדון על הכפילות והשילוש באדריכלות. האותיות 0 ך מסמנות את הזכרות, והאותיות in את הנקבות (ר' הביבליוגראפיה)