תשריט ל"ב. פירוש אנטרופומורפי של האדריכלות: שמאל — מקורן של קאפיטלות דוריות ויוניות, לפי פונד ; ימין — מקורה של הקאמפאנילה, מאת ג'וטו, פירנצה, והעמוד הדורי, לפי בראגדון