תק)ריט ל"א. פירושו של קלוד בראגדון לגיאומטריה לאטנטית בבניינים הבאים: שורה ראשונה (משמאל לימין‭מקדש—(‬ זיוום, אגריגנטו ; תוכניתו של מיכלאנג'לו לכנסיית סאן־3ייטר‭1 1‬ ג'רט1זה, פאוויה ! נוטר־דאם, פאריס ; וייטהול מאת ג'ונם. שורה ש1ייה (משמאל לימין‭כנסיית—(‬ סאן־פייטרו, מאת בראמאנטה » הקאתירראלה של פירנצה ו הפאנתיא1ן 1 כנסיית שמעון־הקדוש ; הקאתידראלה בס1לסבירי