תק)ריט ל. פירושים מוסיקאליים לפי קל1ד בראגדון: משמאל — הדלת של כנסיית סאן־ל1רנצ1־אין־דמשק1 (רומא‭,(‬ מתורגמת ללשון שמיניות, חמישיות וש־ לישיות! מימין—הקומה העליונה של ארמון־ז'ירו (רומא‭,(‬ מתורגמת ללשון ‭,4/4‬ וכן כרכ1ב של ארמון־דילא־פארניזינה, מתורגמת ללשון ‭3/4‬