דרך־הפירוש הפיסיופסיכולוגית

לא כדאי להרבות דברים על דרכי הפירוש הפסיכולוגיות , שאינן אלא ניסוחים ספרותיים סתמיים של , 'מצבי רוח' המתעוררים כביכול על ידי 'הסגנונות . 'הארדיכליים ידועות גם ידועות ההשוואות : מצרים היא תקופת הפחד , שבה עיקר דאגתו של האדם נתונה לשמירה על גופו , שבלעדיה לא יוכל לשוב וללבוש בשר ; יוון היא תקופת החסד , סמלה של שבת הסתכלותית מהתגעשות התאוות , רומא—תקופת הכוח והמליצה המדברת גבוהה , י הנצרות הקדומה , או תקופת החסידות והאהבה : הסגנון הגותי , או תקופת השאיפה ! הריניםאנם , או תקופת האלגאנטיות ! ה'תחיות' ( Revivals ) או תקופת הזכרונות . חשיבות רבה ומכרעת בתולדות המידות , שבהן נדרשת הארדיכלות , נודעה לתורת ה-ת " £ 1 , fuhlung " האמפאתיה . לפי תורה זו , ההתרגשות האמנותית עיקרה הזדהותו של המסתכל עם הצורות שהוא רואה . האדריכלות מעתיקה את מצבי הרוח ללשון צורות הבנייה , כשהיא מקנה להן אני שיות ונשמה . כשאנו מסתכלים בצורות הארדיכליות , הרינו מרטטים מתוך השתתפות סמלית אתן' מפני שהן מעוררות תגובות ברוחנו ובגופנו . על יסוד רעיון זה ניסתה ההשתתפות הםימבוליסטית להשעין את האמנות על המדע : בניין אינו כביכול...  אל הספר
מוסד ביאליק