דרך־הפירוש הטכנית

בין המידות הפוזיטיביםטיות שבהן נדרשת הארדיכלות , הנפוצה ביותר היא המידה הטכנית . אין ספק , כי ההיסטוריה של המבנה היא חלק חשוב כל כד בתולדותיה של המצבה המונומנטאלית , שבלעדיה לא תיתכן אלא ביקורת חלקית ומופשטת . כיוון שבמידה זו הרבו להשתמש לרעה , מן העניץ יהיה לייחד עליה דיון קצר . Violet-le-Duc * Palladios 'Antiquities of Rome' 1 קודם כל יש לציין , כי הדעה שלפיה נקבעות הצורות האדריכליות על ידי הטכניקה הבינויית' מופרכת היא מעיקרה . גדולה מזו , בהיסטוריה עדים אנו תכופות לתהליך הפוך / הצורות שבות ומשתמשות בטכניקה שכבר אבד עליה כלח . למשל , הצורות המצריות מוסיפות לחקות את הבדים הקדומים עוד מאות שנים לאחר שאומצה האבן כחומר לבניין : הסגנונות היווניים מקבלים את הפרופילים מיסודותיו הקוונים של המקדש הארכאי , ומתרגמים אותם לשיש ; אבני הפרא המשמשות בימי שיא הריניסאנס מסודרות ללא כל זיקה לחתכיהן האמיתיים של האבנים , המאה התשע עשרה חורתת חתכי אבן מזויפים על פני הטיח ומקשטת את החומות בשיש ובעץ צבוע . אפילו המבנים החדישים , הבנויים ביטון מזויז' תחת לנצל את אפשרויות העמידה העצומות של החומר העלול לקבל צ...  אל הספר
מוסד ביאליק