תע)ריס ב''ט. אינטרםריטאציה גזעית וסוציולוגית, לפי אירוועג ק. 113ד (ר' הביבליוגראפיה)