דרכי־פירוש מאטריאליסטיות

מרובות מאוד הן האינטרפריטאציות הפוזיטיביסטיות המשניות . אחת מהן טוענת , כי המורפולוגיה הארדיכלית ייתכן להסבירה על ידי התנאים הגיאוגראפיים והגיאולוגיים של המקומות , שבהם שרויים הבניינים : 1 Sullivan —אין חלל פנימי במקדש היווני ( תשריט ט"ו , ( מפני שאקלימה של יוון ד ) יה מאפשר טקסים דתיים תחת כיפת השמים ; —במצרים הגגות שטוחים , ביוון וברומא הם מלוכסנים מעט , אבל ליכסונם מזדקף והולך ככל שהולכים ועולים צפונה , באנגליה ובנורבגיה % —הגראניט במצרים איפשר פיסול וקישוט בקנה מידה רחב , אבל אין הוא מאפשר את העיצוב ההליני המעודן , שייתכן להגיע אליו אך ורק על ידי השימוש בשיש . באותו אופן מסתברת הצבע נות של האדריכלות הבבלית , האשורית והפרסית , על ידי השימוש בלבנים ובטיראקוטה . והא ראיה : אנו מוצאים אותם כקו מציין בזמנים אחרים לחלוטין , בבלגיה ובהולאנד . העץ מציין את הארדיכלות הםקאנדינאבית למן הזמנים הקדומים ועד אאלטו . בקשר לחומרים , מן הראוי לציין כי הארדיכלים והמבקרים מתייחסים בחיבה לדרך הקלה של הפירוש הדיטרמיניסטי . כשהחליט פ . ל . רייט לכנס את יצירותיו משנת 1887 ועד , 1941 ונזדקק לשם כולל בשביל...  אל הספר
מוסד ביאליק