דרך־הפירוש החברתית־כלכלית

פוזיטיביסטים אחרים טוענים' כי 'הארדיכלות היא האבטוביוגראפיה של המשטר הכלכלי והמום דות החברתיים / — הארדיכלות הביניימית מהי ? יסודותיה בכלכלה החקלאית של הכפר , במשטר השותפויות והקירפוראציות ( הגילדות ) ובצורכי הגנה מעשיים . משנוצרות בהיסטוריה מסיבות כלכליות דומות להנ '' ל , מיד מופיעות צורות אדריכליות דומות לצורות הביניימיות . אופני הבנייה שנהגו המתיישבים האמריקאיים בניו אינגלנד , אינם שונים הרבה מן האופנים שהיו נהוגים באירופה הביניימית : אותו ריבוי של מוטיבים , אותן תכונות של צמיחה אורגאנית , אותו אירגון של בעלי מלאכה , אותם נימוקי הגנה מציינים—על אף המרחק של מאות בשנים—שתי תקופות כלכלה דומות ; —וארדיכלות הריניסאנס מהי ? פרי של התפוררות הכפר הביניימי , של עקירת הכלכלה מן החווה אל הים , של התגברות הדייג , התעשייה והסחר על החקלאות , י של התמוטטות התודעה הקיבוצית הנובעת מן התופעות הנ"ל' המלווה צמיחתם של מעמדות כלכליים . גם בקרב הפועלים נמצא תופעות מקבילות : הקורפוראציה נשברת לרסיסים ונולד הארדיכל היחיד . אילו רצינו להשתמש במשוואה , היינו יכולים לומר : היחס שבין פיטר האריסין לברונלסקי כמ...  אל הספר
מוסד ביאליק