הקאתידראלה של דרד,ם ‭(1133—1096)‬ לוח ‭:19‬ דוגמאות מתוך תולדות הארדיכלות בעמוד שממול — הקאתידראלה של פירנצה (ראשית בנייתה על־ידי ארנולפו די־קאמביו‭'(‬ עם ה'קאמפאנילה' מאת ‭1'ג‬טו, אנדריאה פיזאנ1 ופראנצ'סקו טאלנטי ‭,(1359—1334)‬ והכיפה מאת ברונלסקי ‭(1434—1421)‬ פ. ל. רייט : חדר בטאליסין. ספרינג־גרין, אה"ב ‭(1925)‬ א. מנדלסון : בית כל־בו של שוקן. כמניץ, גרמניה ‭(1928)‬ ברונו צבי: בניין ציבורי. קאטלר, מיין, אה"ב ‭(1940)‬ כנסיית סאךפייטרו ברומא, עס האפסים מאת מיכלאנג'לו ‭,(1564—1547)‬ הכיפה מאת מי

הקאתידראלה של דרד,ם ‭(1133—1096)‬ לוח ‭:19‬ דוגמאות מתוך תולדות הארדיכלות בעמוד שממול — הקאתידראלה של פירנצה (ראשית בנייתה על־ידי ארנולפו די־קאמביו‭'(‬ עם ה'קאמפאנילה' מאת ‭1'ג‬טו, אנדריאה פיזאנ1 ופראנצ'סקו טאלנטי ‭,(1359—1334)‬ והכיפה מאת ברונלסקי ‭(1434—1421)‬ פ. ל. רייט : חדר בטאליסין. ספרינג־גרין, אה"ב ‭(1925)‬ א. מנדלסון : בית כל־בו של שוקן. כמניץ, גרמניה ‭(1928)‬ ברונו צבי: בניין ציבורי. קאטלר, מיין, אה"ב ‭(1940)‬ כנסיית סאךפייטרו ברומא, עס האפסים מאת מיכלאנג'לו ‭,(1564—1547)‬ הכיפה מאת מי

לוח : 19 דוגמאות מתוך תולדות הארדיכלות בעמוד שממול — הקאתידראלה של פירנצה ( ראשית בנייתה על ידי ארנולפו די קאמביו ' ( עם ה'קאמפאנילה' מאת 1 'ג טו , אנדריאה פיזאנ 1 ופראנצ'סקו טאלנטי , ( 1359—1334 ) והכיפה מאת ברונלסקי ( 1434—1421 ) פ . ל . רייט : חדר בטאליסין . ספרינג גרין , אה"ב ( 1925 ) א . מנדלסון : בית כל בו של שוקן . כמניץ , גרמניה ( 1928 ) ברונו צבי : בניין ציבורי . קאטלר , מיין , אה"ב ( 1940 ) כנסיית סאךפייטרו ברומא , עס האפסים מאת מיכלאנג'לו , ( 1564—1547 ) הכיפה מאת מיכלאנג'לו וג . דילה פ 1 רטה ( בנייתה הושלמה , ( 1590 והק 1 ל 1 נאדה מאת ברגיני ( 1665—1656 )  אל הספר
מוסד ביאליק