כיפותיו, של כנסיית ‭.S. Giovanni degli Eremiti‬ פאלרמו (בקירוב ‭(1132‬ לוח ‭:18‬ דוגמאות מתוך תולדות האדריכלות בעמוד שממול — הקאתידראלה במונריאלה, סיציליה : האפסים ‭(1189—1166)‬ א. פאלאדיו: החווילה קאפרה, המכונה 'לה רוטונדה/ ליד ויצ'נצה (ראשית בנייתה ב־‭(1550‬