לוח ‭:17‬ דוגמאות מתוך תולדות האדריכלות בעמוד שממול — ניויורק : מראה של מגרדי־שחקים באיזור המרכזי־המזרחי טאג' מאהאל. אגרה, הודו ‭(1630)‬ ג. האי וו. לסקייז : בניין חברת־הביטוח בפילאדלפיה ‭,(1932)‬ ניו־יורק, מאנהטן : האיזור המרכזי־המערבי עם 'מרכז רוקפלר' ‭(1940—1932)‬ אגף המכונות בתערוכת פאריס ב־1889 מרחצאות קאראקאלה. רומא ‭217—211)‬ לספה"נ) פנימ ה'באסיליקד‭.',‬ פסטום (בקירוב 530 לסה"נ)