פ. ל. רייט : 'הבית מעל לאשד' ‭.(Falling Water)‬ בר־ראן, אה"ב ‭(1936)‬ לוח ‭:16‬ החלל האורגאני בתקופה החדישה בעמוד שממול — פ. ל, רייט : 'הבית מעל ‭.'לאשד‬ בר־ראן, אה"ב ‭(1936)‬