0 גרופיום ; ה'באוהאום' ‭.(Bauhaus)‬ דיםאו/ גרמניה ‭(1925)‬ לוח ‭:15‬ ה'תכגית החפשית' של התקופה החדשה בעמוד שממול — לה־קורבוזייה ופ. ז'אנירה : החווילה סאוויה. פואםי, צרפת ‭(1930—1928)‬ לה־קורבוזייה ופ. ז'אנירה : הפנים של חווילת םאוויה מים ואךדר־רוהה : ביתן בתערוכת בארצילונה ‭(1929)‬ מיס ואן־דר־רוהה : פנים הביתן