פ. יתארה : הארמון סטופיניג'י, תצלום מאווירון (ראשית בנייתו ב־‭(1729‬ לוח ‭:14‬ תנועת החלל והתחדרותו בתקופת הבארוק בעמוד שממול — ג. גואריני: כיפת כנסיית םאךלורנצו. טורינו ‭(1687—1668)‬ פ. יווארה : הארמון סטופיניג'י (ראשית בנייתו ב־‭(1729‬