פ. בוירימיני: העזרה בכנסיית 'סאךקארלינו ליד ארבע ‭.'המזרקות‬ רומא ‭(1641—1638)‬ לוח ‭:13‬ תנועת החלל והתחדרותו בתקופת הבארוק