ב. לונגינה : הכנסייה של סאנטה־מריה־דילה־סאלוטה. ויניציה ‭(1687—1631)‬ לוח ‭:13‬ תנועת החלל והתחדרותו בתקופת הבארוק מעבר לעמוד — פ. בורומיני: כיפת כנסיית 'סאן־קארלינו ליד ארבע ‭.'המזרקות‬ רומא ‭(1641—1638)‬ ם. בורימיני: הפנים של כנסיית סאנט־איוו אלא םאפיינצה. רומא ‭(1662—1642)‬ ב. נ1ימאן: 'כנסיית ארבעה־עשר ‭,'הקדושים‬ ליד נהר מיין ‭(1772—1743)‬ פ. בורימיני: כיפת הכנסייה סאנט־איוו אלא סאפיינצה. רומא ‭(1662—1642)‬

לוח : 13 תנועת החלל והתחדרותו בתקופת הבארוק מעבר לעמוד — פ . בורומיני : כיפת כנסיית 'סאן קארלינו ליד ארבע . 'המזרקות רומא ( 1641—1638 ) ם . בורימיני : הפנים של כנסיית סאנט איוו אלא םאפיינצה . רומא ( 1662—1642 ) ב . נ 1 ימאן : 'כנסיית ארבעה עשר , 'הקדושים ליד נהר מיין ( 1772—1743 ) פ . בורימיני : כיפת הכנסייה סאנט איוו אלא סאפיינצה . רומא ( 1662—1642 )  אל הספר
מוסד ביאליק