ארמון הלוגיים : הקילונאדות. ויניציה (המאות י"ל—ט"ז) לוח 20 ־ דוגמאות מתוך תולדות הארדיכלות