דרך־הפירוש המדעית

יש פוזיטיביסטים , הנוהגים להדגיש את ההקבלה שבין התפיסות המתימאטיות והגיאומטריות ובין המחשבה הארדיכלית : — הגיאומטריה האבקלידית , המציירת את היש המוחשי לפי ממדים מדויקים הניתנים להימור , מלווה את הרגשיות החללית היוונית ( לוח ( 5 , — בפואיטיקה של ברונלסקי ( לוח 11 ותשריט כ"ב ) אנו מוצאים את הרצון לקבוע שטחי סי v v מטריה והטעמות פלאסטיות על צירם המרכזי של הבניינים , שבהם תמצא בדרך כלל מקומות ריקים של התקלשות אטמוספירית . הוא לא הכיר אלא את הפרספיקטיבה המרכזית , ודבר זה מבאר מפני מה הטעים בייחוד את הציר המרכזי ! — החוק הקובע את החלל של תקופת הריניסאנם הוא תוצאה של הפרספיקטיבה , כלומר , של האפ שרות לקבוע באופן אובייקטיבי גוף תלת ממדי על פני המישור . הפילוסופיה של האינדיבידואליזם והאימאננטיות של המאה החמש עשרה נובעות מהמדע החדש הזה על החלל , מדע שבזכותו אפשר להטיל על פני הנייר היטל של בניין 'כפי שיראה אותו אדם' , — כדי לבנות את כיפתה של כנסיית סאן לורנצו בטורינו , לא די בארדיכל ( לוח . ( 14 לכך דרושה גם ידיעה מתימאטית ; אלמלא גילה לייבניץ את החשבון האינטגראלי , ואלמלא המציאו אנשי המדע את ...  אל הספר
מוסד ביאליק