דרך־הפירוש הפילוסופית הדתית

' , 'הארדיכלות אומרים , יהוא צידה הנראה לעין של , 'ההיסטוריה כלומר הצורה שבה מופיעה לפנינו ההיסטוריה . מדרש כזה אפשר לדורשו הן בשטח המדיני והן בשטח ההשקפות הפילוסופיות : — הריפורמאציה הפרוטסטאנטית מציינת את שעת מותה של הארדיכלות הגותית באנגליה ואת הולדתו של הריביסאנס . בגלל הריפורמאציה אפשר היה לו לסומרםט להרחיב את בנייני המגורים בווסטמינםטר כדי לעשות מהם בית לעצמו , כשם שאפשר היה להפוך כנסיות אין ספור לבתי ספר וטירות . הפרוטסטאנטים האנגליים כרתו ברית עם הלותראנים הגרמניים וההולאנדיים , ומ שום כך—זמן רב לפני תחילת המאה השבע עשרה , שעה שיצא איניגו ג'ינס למסעו הפאלאדיני T באיטליה—הגיע הריניסאנס לאנגליה בצורתו הגרמנית וההולאנדית . בלי הריפורמאציה לא היו נוצרות 52 הכנסיות של ורן , 3 ולא הכנסיות המפוארות על שם סנט סטיפן בלונדון , ולא הטירה המפטויךקוירט ? , ' 1 בלעדיה לא היתה נוצרת התרבות של ימי ג'ורג' על חומרתה הפרוטסטאנטית 1 — הניאופלאטוניזם , שניסח את מושג האינסוף , משבר את חזון היש הנבדל . מגמה פילוסופית זו משתקפת בארדיכלות התקופה ההליניסטית , ומסבירה את התמרדותה נגד הנפחים והפלאסטיקה ...  אל הספר
מוסד ביאליק