דרך־הפירוש הפוליטית

כמעט כל ספרי הלימוד של תולדות הארדיכלות נוהגים לסקור , בפתיחת דבריהם או עם תיאור הבניינים השונים , את עיקרי העובדות של החיים הפוליטיים בתקופות השונות , אבל אחדים אוהבים לקשור את הארדיכלות במאורעות פוליטיים קשר הדוק ביותר . —אימתי היה תור הזהב של הארדיכלות היוונית ז המאה החמישית לפני סה"נ ( לוח . ( 5 מפני מד . 7 מפני שאתונה נחלה בשנת 490 ניצחון בקרב שליד מאראתון , ובשנת 480 בקרב הימי ליד סאלאמיס , ובשנה שלאחר כך בקרב ליד פלאטיאה . רק אז עלתה שמשה של תקופת פריקלס בכל זוהרה : תחילה באו הנצחונות הפוליטיים , ואחר כך , או לכן , באד . ההגשמה הארדיכלית ! The Architecture of Humanism * Palazzo Quaratesi , Palazzo Ricardi ' — במה תבואר תנופת הבנייה הגותית בצרפת ובאנגליה ? בעליית הלאומיות ובהתלהבות של מםעי הצלב . הקאתידראלות של לינקולן , םולסברי ווסטמינםטר באנגליה ( לוח ( 10 נבנו בימי ליאי התשיעי ( הקדוש ;( וכן נבנו בצרפת הכנסיות של אמיין , שאךטר , ךיימס , ביוה ו'הקאפילה הקדושה' בפאריס בימי אגרי השלישי ; — הסגנון הגותי האנכי ( לוח ( 10 הוא סגנון אנגלי שאין דומה לו ביבשת אירופה : מפני מה ? ' מפני...  אל הספר
מוסד ביאליק