תק)ריט כ"ח. פ. ל.רייט : 'הבית מעל לאשד. בר־ראן ‭(1936)‬