תע!ריט כ"ז. מיס ואן־דר־רוהה : ביתן, בארציל1נה ‭(1929)‬