תק)ריט כ''ו. לה־קירביזייה : החווילה סאווי, פיאסי ‭(1930—1928)‬