תקוריט כ"ג. בראמאנטה : המקדש־הקטן של סאן־פייטר1־אין־מ1נט1רי‭,1‬ רומא ‭1 (1503)‬ פאלאדי‭:1‬ החווילה ק»פרה בוויצ'נצה ‭(1550)‬ ו א. דא־סאנגאלו: ארמון פארניזה, רומא. תוכניות (משמאל לימין)