הנפחיות והפלאסטיקה של המאה השש־עשרה

הנושאים היסודיים של החלל , שצמחו במאה החמש עשרה , מוסיפים לשמש במאה השש עשרר , ביצירותיהם של גאונים רבים ונעלים ; הם מתעשרים במוטיבים נפחיים וקישוטיים שונים ורבים כל כן , שמן הנמנע הוא לסכמם בקווים מועטים בלבד . המגמות התרבותיות והארכיאולוגיות—וכן גם האשליה , שאפשר למצוא לי 1 פי כלל קבוע ועו Palazzo Rucellai = Palazzo Strozzi 1 מד—שכבר הופיעו ועלו עם הזרם האלברטיאני במאה החמש עשרה , גוברים , בתחומי האידיאולוגיה , בספריהם של סופרי המאה השש עשרה ; תמצא אצלם דעות של קונפורמיזם קלאםיציסטי צייתני כל כך , שעל סמך דבריהם בלבד לא היינו יכולים להגדירם אחרת משהוגדר האקאדמיזם הניאוקלאםי של המאה התשע עשרה . אבל יש הבדל בין הלך הנפש של זמננו לבין הלך הנפש של המאה השש עשרה . לאחי ששיברנו את כל הכללים לרסיסים , אנו תובעים מקוריות מוחלטת , ומתוך גישה ביקורתית הרינו נוטים לבקש אותה אף ביצירות האמנות החשובות פחות . ואילו הארדיכלים בני המאה השש עשרה—או ביתר דיוק : הללו שהיו באמת אמנים—גם בשעה שהיו יוצרים מתוך חירות גמורה , בלי כל דעות קדומות ומתוך אדישות גמורה לגבי מצוות הקלאסיציזם , משבחים היו ללא תנ...  אל הספר
מוסד ביאליק