לוח ‭:13‬ תנועת החלל והתחדרותו ההדדית בתקופת הבארוק