לוח ‭:12‬ הנפחיות והפלאםטיקה במאה ר ) שש־עשרה בראמאנטה : המקדש הקטן של סאן־פ"טר1 אין־מ1נט1רי1