לוח ‭:12‬ הנפחיות ור'פלאסטיקה במאה השש־עשרה מיכלאנג'לו: הספריה הלורנציאנית. פירנצה ‭(1526—1524)‬