פאלאדי‭; 1‬ ארמון קיאריקאטי. ויצ'נצה ‭(1551)‬ לוח ‭:12‬ הנפחיות והפלאסטיקה במאה השש־עשרה