פ. ברונלסקי ; הפנים של קאפילה פאצי. פירנצה ‭(1443—1429)‬ לוח ‭:11‬ חוקי החלל ומידותיו במאה החמש־עשרה מעבר לעמוד — הארמון הישן ‭.(Palazzo Vecchio)‬ פירנצה (ראשית בנייתו ב־‭(1299‬ בנדיטו דא־מאיאנו : ארמון סטרוצי. פירנצה (ראשית בנייתו ב־‭(1489‬ ל. ב. אלברטי: ארמון רוצ'ילאי. פירנצה ‭(1451—1447)‬ פ. ברונלסקי: ביפת הקאפילה פאצי. פירנצה ‭(1443—1429)‬ פ. ברונלסקי : כנסיית סאנטו־ספיריט‭.1‬ פירנצה (ראשית בנייתו ב־‭(1444‬

לוח : 11 חוקי החלל ומידותיו במאה החמש עשרה מעבר לעמוד — הארמון הישן . ( Palazzo Vecchio ) פירנצה ( ראשית בנייתו ב ( 1299 בנדיטו דא מאיאנו : ארמון סטרוצי . פירנצה ( ראשית בנייתו ב ( 1489 ל . ב . אלברטי : ארמון רוצ'ילאי . פירנצה ( 1451—1447 ) פ . ברונלסקי : ביפת הקאפילה פאצי . פירנצה ( 1443—1429 ) פ . ברונלסקי : כנסיית סאנטו ספיריט . 1 פירנצה ( ראשית בנייתו ב ( 1444  אל הספר
מוסד ביאליק