הקאתידראלה של סטראסבורג: פנים המגדל (הושלם בשנת ‭(1439‬ לוח ‭:10‬ הניגודים הממדיים והרציפות החללית בסגנון הגותי מעבר לעמוד — כנסיית וסטמינסטר. לונדון (המאות י"ב—י"ד) הקאתידראלה של אמיץ ‭(1788—1220)‬ הקא2ילה של הקאתידראלה של ולס ‭(1425—1180)‬ קינגס־קולג' בקמברידג'